top of page
About Us Asia Links Dropship
เกี่ยวกับเอเซียลิ้งค์ดรอปชิป
Asia-All.jpg
62363174_462301311191671_6870618368336986112_o.jpg
PPS-USTRADE_homepic.jpg

Make money today by sell online 

Dropship
ดรอปชิป

            Before we work together let's learn to understand how to make dropships first.
Dropship is where we bring products from service providers to sell in distribution channels.
such as Facebook, Twitter or any other social channels by which we do not have to invest to buy products  to stock and wait for distribution but, you only bring pictures or video of our products which you want to sell that on your any channel to post.
            Anyways, we will have a wide variety of products many items most of them are men's and women's fashion, shoes, bags, appliances, clothes, home accessories, and cosmetics.
For our dropship associates and to understand the system of work, we have added products,
in order to be sold as a fashion products for ladies first. And more items will be continuously added
. Please going into the catalog to browse at menu left side. 
which you can bring to a variety of choices without limitation or select some products that you
think can be sold to post for sale first by posting product details with your own selling price
  Or sell at our price that has set first, it's up to you,  If you will increase the price by yourself, 
it will be up to you to increase the selling price by yourself. But not lower than the  price  that 
we set (wholesale price). You can sell in baht or dollars, depending on your preference. 
By copying product images to post for sale.  There are multiple images in one product list. 
You can click to copy the image as much as you want. We already have pictures,
product lists and prices available on the web. When a customer is interested in ordering,
you must inform the service provider first that the customer wants to order a product code and
how many quantity and where is the delivery address, then,  inform to us so that we can check
the shipping cost for you to know the cost and will inform you back as soon as possible, 
so that,  you can inform the customer with the shipping cost, whenever the customer 
agrees to buy the product, please ask for the delivery address and telephone number,
and collect the price of the product + shipping that has been notified.
When a sale takes place and payment is received, we will provide you with a personalized receipt 
stating you are the seller to be issued to the customer as proof of payment. Also, as a service provider,
when we receive payment from you we will issued a receipt  to you as well. After about Two weeks,
the product should  be delivered to your customer, without you having to worry at all
when completing this sell finished,  the sale commission income that will be sent to you after
the customer has received the product in one week at least. 
For this first fashion women's products will receive a commission of 7% of the wholesale price
from the web.
If you are interested in joining our  dropship please complete the form below and click send to us. 
We will get back to you as soon as possible.
Thank you for your business!
Patty Compton
Asia Link Dropship Project Manager

       ก่อนที่เราจะมาร่วมงานกัน เรามาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องการทำดรอปชิปกันก่อนนะ
การทำดรอปชิป ก็คือการที่เรานำสินค้าจากผู้ให้บริการไปจำหน่ายในช่องทางการจำหน่าย
ต่างๆ เช่นเฟสบุค ทวิตเตอร์ หรือช่องทางโชเชี่ยลอื่นใด โดยการที่เราไม่ต้องลงทุนไปซื้อสินค้า
ใดมาจำหน่ายหรือมาสต๊อคไว้เพื่อรอการจำหน่าย แต่เรานำแค่รูปภาพ หรือวีดีโอของสินค้าที่เรา
ต้องการขายที่ทางผู้ให้บริการได้เปิดให้ไปจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งจะมีสินค้าหลากหลายมากๆ มายหลายรายการ ส่วนใหญ่จะเป็นแฟชั่นชายหญิง รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ เสื้อผ้า ของใช้ภายในบ้าน เครื่องสำอาง ต่างๆ 
     เพื่อให้ผู้ร่วมงานดรอปชิปกับเราเข้าใจในระบบการทำงานกับเราๆ ได้เพิ่มสินค้า
เพื่อจะได้จำหน่ายกันจะเป็นสินค้าแฟชั่นสุภาพสตรีก่อน และจะมีการเพิ่มรายการสินค้าตัวอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆโดยการเข้าไปเลือกดู ในเมนูบาร์ด้านซ้ายนี้
 ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกได้โดยไม่จำกัด หรือเลือกสินค้าบางตัว ที่คิดว่าน่าจะขายได้ไปลงโพสจำหน่ายก่อน โดยการโพสรายละเอียดสินค้าทั้งรูปภาพ และราคาขายของท่านไปจำหน่าย หรือจะขายในราคาที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไปก่อนก็แล้วแต่ท่าน ถ้าท่านจะเพิ่มราคาเองก็แล้วแต่จะเห็นสมควรเพิ่มราคาขายเอง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ทางเรากำหนด (ราคาส่ง) ท่านสามารถขายเป็นเป็นเงินบาท หรือดอลล่าร์ แล้วแต่ท่านจำหนด โดยการก๊อปปี้ภาพสินค้าไปโพสขาย ในหนึ่งรายการสินค้าจะมีหลายภาพให้เลือก ท่านสามารถคลิกก๊อปปี้ภาพไปได้ตามที่ต้องการ เราจะมีรูปภาพ รายการสินค้า และราคาไว้ให้ในเว็บแล้ว เมื่อมีลูกค้าสนใจที่จะสั่งซื้อให้ท่านแจ้งมายังผู้ให้บริการก่อนว่า ลูกค้าต้องการสั่งซื้อรหัสสินค้าอะไร จำนวนกี่ชิ้นและ ที่อยู่ที่จัดส่งที่ไหน เมื่อทราบรายละเอียดนี้แล้วให้แจ้งมาทางเราเพื่อเราจะได้เชคราคาค่าขนส่งให้ท่านทราบว่าเท่าไหร่ แล้วจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อท่านจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมค่าขนส่ง เมื่อลูกค้าตกลงที่จะซื้อสินค้าให้ขอที่อยู่ที่จะจัดส่งรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ ส่งมายังเรา พร้อมเก็บเงินค่าสินค้า+ค่าขนส่งที่แจ้งแล้วนั้น เมื่อมีการขายเกิดขึ้นและมีการรับเงินเราจะมีใบเสร็จที่ทำขึ้นเฉพาะรายโดยระบุชื่อท่านเป็นผู้จำหน่ายเพื่อออกให้ลูกค้าใช้เป็นหลักฐานการรับเงิน และด้วยเช่นกันในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการเมื่อเรารับเงินค่าสินค้าจากท่านเราจะมีใบเสร็จรับเงินออกให้ท่านในฐานะท่านคือผู้จ่ายเงินให้เรา หลังจากนั้นประมาณ สองอาทิตย์สินค้านั้นจะส่งถึงมือลูกค้าเอง โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด เมื่อเสร็จสิ้นการขาย รายได้จากค่าคอมมิชชั่น นั้นจะส่งให้ท่านหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วในหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างช้า สำหรับในครั้งแรกนี้ สินค้ารองเท้าจะได้รับค่าคอมมิชชั่น 7% ของราคาส่งจากเว็บ

          หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วม ดรอปชิป dropship กับเรา โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและคลิกส่งถึงเรา เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
ขอบคุณสำหรับธุรกิจของคุณ!
แพตตี้ คอมป์ตัน
ผู้จัดการโครงการเอเชียลิ้งค์ดรอปชิป

Let’s Work Together

Asia Links Dropship Project

By PPS USTRADE LLC

Las Vegas, Nevada U.S.A.

E-Mail: pattyc@ppsustrade.com

+17023307257

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page